Správy ZŠ

Fyzikálna olympída

Dňa 22.5.2018 sa v priestoroch ABC centra voľného času v Prešove konal 59. ročník Fyzikálnej olympiády v kategórii G pre žiakov 7. ročníkov ZŠ. Našu školu reprezentoval Eliáš Fudaly, ktorý sa s počtom bodov 59 (z celkového počtu 70) umiestnil na 8. mieste.