Správy ZŠ

Matematická olympiáda


Na okresnom kole matematickej olympiády naši žiaci zažiarili. V kategórii Z6 boli všetci piati úspešní riešitelia a spomedzi 53 účastníkov obsadili popredné miesta. Michal Iľkovič - 1. miesto, Ivona Feková - 3. miesto, Vlastimil Marek Urda - 4.miesto, Šimon Bartoš - 9. miesto, Patrik Barnišin - 13. miesto. V kategórii Z7 sa Terézia Sopalová umiestnila na 11.-17. mieste a Veronika Pejková na 18.-27. mieste. V kategórii Z8 nás reprezentoval Štefan Malik, ktorý sa umiestnil na 14.-19. mieste. Úspešným riešiteľom blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.