Správy ZŠ

Zápis do 1.ročníka

Dňa 5. apríla 2018 po prvýkrát do školských lavíc zasadli budúci prváčikovia. Ale iba na chvíľu, aby ukázali, čo všetko už vedia. V úvode ich privítali milými básničkami a peknými piesňami ich starší spolužiaci. Potom už usilovne pracovali s pani učiteľkami na jednotlivých úlohách. Odmenou za šikovnosť bola zaujímavá kniha pre budúceho prváčika a  desiatok ruženca, ktorý im na záver odovzdala pani riaditeľka. Na všetkých sa opäť tešíme v septembri.

Fotoalbum