Správy ZŠ

Deň s Bibliou

Dňa  27. a 28. 3. 2018 sa na našej škole konali Dni s Bibliou. Žiaci sa spolu s triednymi učiteľmi sústredili na čítanie Matúšovho evanjelia o umučení a zmŕtvychvstaní Ježiša Krista. Čítanie bolo sprevádzané videozábermi z filmu Príbeh Ježiša Krista a Umučenie Krista. Mladší žiaci vyjadrili jednotlivé udalosti prečítaného textu kresbou, starší žiaci obohatili  čítanie Biblie spevom pôstnych piesní.

Fotoalbum