Správy ZŠ

OK Pytagoriáda

V dňoch 13. a 14. marca sa na ZŠ Šmeralova uskutočnilo OK matematickej súťaže Pytagoriáda. Našu školu reprezentovali deviati žiaci. O úspešnosti a šikovnosti týchto žiakov svedčia ich výsledky:
Kategória P4
Ragulská Emka 4. miesto (z 51 súťažiacich)
Bartoš Dávid 15. miesto (z 51 súťažiacich)
Kategória P5
Jurčišin Tobiáš 36. miesto (z 39 súťažiacich)
Kategória P6
Iľkovič Michal 2. miesto (z 28 súťažiacich)
Barnišin Patrik 4. miesto (z 28 súťažiacich)
Bartoš Šimon 9. miesto (z 28 súťažiacich)
Feková Ivona 27. miesto (z 28 súťažiacich)
Kategória P7
Fudaly Eliáš 24. miesto (z 40 súťažiacich)
Kategória P8
Malik Štefan 19. miesto (z 37 súťažiacich)