Správy ZŠ

Hviezdoslavov Kubín

Dňa 12.3.2018 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín.
Fotoalbum

 
Výsledky:

     POÉZIA

I. kategória
1. miesto - Daniel Stavač, 4. roč.

2. miesto -  Ester Fudalyová, 3. roč.

3. miesto – Benedikt Ružička, 2. roč. 

II. kategória

1. miesto - Veronika Gromošová, 6. roč.

2. miesto – Rastislav Baka, 6. roč.

3. miesto – Júlia Šarišská, 5. roč.

                 -  Nella Vozňáková, 5. roč.

 

III. kategória

1. miesto - Stella Pavlíková, 8. roč.

2. miesto – Veronika Pejková, 7. roč.

3.miesto – Lívia Rohaľová, 7. roč.

 

PRÓZA

I. kategória

1. miesto - Jakub Fudaly, 4. roč.

2. miesto -  Dávid Bartoš, 4. roč.

3. miesto – Ema Ragulská, 4. roč.

II. kategória

1. miesto - Michal Iľkovič, 6. roč.

2. miesto –  Judit Saraková, 6. roč.

3. miesto – Natália Milovčíková, 5. roč.

                 

III. kategória

1. miesto - Daniel Dzurovčin, 7. roč.

2. miesto –  Tatiana Feková, 8. roč.

                  - Anastasia Pasok, 7. roč.