Správy ZŠ

Matematický klokan

Dňa 21.marca si 29 žiakov našej školy overovalo svoje matematické zručnosti prostredníctvom riešenia testu v rámci medzinárodnej súťaže Matematický klokan. Dúfame, že sa im darilo a s napätím očakávame ich výsledky.
Fotoalbum