Správy ZŠ

Eucharistická poklona

Svätú štyridsiatnicu sme na našej škole 12. 2. 2018 začali Eucharistickou adoráciou, ktorú sme mali v rámci Jubilejného roka Prešovskej archieparchie. Žiaci ZŠ a deti MŠ spolu so svojimi triednymi učiteľmi postupne prichádzali do kaplnky, kde sa spolu s duchovným správcom školy o. R. Bakom modlili pred Eucharistiou. V popoludňajších hodinách sa adorácie zúčastnili všetci pedagógovia i nepedagogickí pracovníci. Do adorácie sa deti, žiaci i učitelia zapájali osobnými modlitbami i piesňami. Najväčším darom tohto dňa bolo  slávenie sv. liturgie. Sme vďační Pánovi za Jeho najväčší dar, ktorý nám zanechal v najsvätejšej Eucharistii, seba samého, za kňazov, ktorí nám tento dar sprostredkúvajú i  za požehnaný a krásne prežitý deň v blízkosti nášho Pána.
Fotoalbum