Správy ZŠ

Geografická olympiáda - GQIQ

7. decembra 2017 sa žiaci našej školy zúčastnili 3. ročníka on-line geografickej súťaže GQIQ. Úspešnými riešiteľmi v kategórii 11-12 rokov sa spomedzi 283 zúčastnených stali žiaci Rastislav Baka, 6.A – 27 miesto a Vlastimil Urda, 6.A – 48. miesto. Srdečne blahoželáme.