Správy ZŠ

Školský ples

Záver prvého polroku žiaci druhého stupňa oslávili na historicky prvom školskom plese, ktorý slávnostne otvorila pani riaditeľka. Úvod plesu patril štyrom tanečným párom, ktoré zatancovali na hudbu kráľovského valčíka Na krásnom modrom Dunaji. Po úvodnom valčíku nasledoval učiteľský tanec a potom príjemná zábava až do večera. Na plese nechýbali súťaže ani tombola. Záver plesu patril krášovnej a kráľovi plesu, ktorými sa stali Ema a Michael. Žiaci sa výborne zabávali a na záver si sľúbili v začatej tradícii pokračovať. Celým programom nás sprevádzali Aneta Groholová a Vlastimil Urda. Ples zorganizovali žiaci 6.A s pomocou ich rodičov, začo im patrí veľká vďaka.

Fotoalbum