Správy ZŠ

Súťaž FIRST LEGO League

Dňa 10. januára sa žiaci našej školy prvýkrát zúčastnili programátorskej súťaže FLL. Súťaž sa konala v priestoroch Steelparku v Košiciach. FLL je robotická súťaž, počas ktorej deti riešia "misie" použitím robota, ktorého samé navrhli, postavili a naprogramovali. Hlavným cieľom organizátorov súťaže je nadchnúť deti a mládež pre vedu a technológie, vybudovať u účastníkov cit pre tímovú spoluprácu a povzbudiť ich ku kreativite pri riešení komplexných úloh. Ako sa nám darilo, si môžete porieť TU.

Fotoalbum