Správy ZŠ

Šaliansky Maťko

Dňa 18.1.2018 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže Šaliansky Maťko  J. C. Hronského  (prednes slovenskej povesti). Do súťaže sa zapojili žiaci 3. 5. a 7. ročníka.  Víťazom blahoželáme !

Fotoalbum

Výsledky:
I. kategória (3. roč.):    1. miesto – Kristián NOVÁK

                                         2. miesto – Marek GROHOLA

                                         3. miesto – Liana FERENCOVÁ

 

II. kategória (5. roč.):  1. miestoBohdan  NOVÁK

 

III. kategória (7. roč.):  1. miesto –  Anastasia PASOK

                                         2. miesto –  Veronika PEJKOVÁ

                                         3. miesto –  Terezka SOPALOVÁ