Správy ZŠ

Obľúbená kniha


V rámci čitateľskej gramotnosti žiaci 1. st. ZŠ venovali jeden deň svojej obľúbenej knihe. Z domu si priniesli knihu, ktorej kópiu na jednotlivých hodinách vyrábali.

Fotoalbum