Správy ZŠ

Zber papiera


V čase od 27.11. do 1.12.2017 prebiehal na našej škole zber papiera. Na 1.stupni sa vyzbieralo spolu 401,6 kg papiera. Zber papiera bude pokračovať aj v druhom polroku v termíne, ktorý vám vopred oznámime. Na konci školského roka bude celkové vyhodnotenie.