Správy ZŠ

„...a Slovo bolo u Boha“


Víťazka školského kola recitačnej súťaže v prednese náboženskej literatúry „...a Slovo bolo u Boha“ Adelka Cocuľová, žiačka 3. ročníka, sa 8. 12. 2017 zúčastnila krajského kola, kde sa umiestnila v prednese poézie v 2. kategórii na 3. mieste. Srdečne blahoželáme.