Správy ZŠ

Pytagoriáda

V dňoch 13. a 14. decembra sa uskutočnilo školské kolo Pytagoriády. V šiestich kategóriách súťažilo 41 žiakov školy. Trinástim z nich sa podarilo vypočítať aspoň desať z pätnástich príkladov a tak sa stali úspešnými riešiteľmi. Víťazom blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalšom kole.
 
Kategória Počet zúčastnených Úspešní riešitelia
P3 6 -
P4 5 1. Ema Ragulská
2. Dávid Bartoš
3. Šimon Kordiak
P5 8 1. Tobiáš Jurčišin
2. Bohdan Novák
3. Judit Saraková
P6 10 1. Michal Iľkovič
2. Patrik Barnišin
3. Šimon Bartoš
4. Ivona Feková
P7 4 1. Eliáš Fudaly
P8 8 1. Štefan Malik
2. Dávid Božik