Správy ZŠ

Geografická olympiáda GQIQ


Dňa 7. decembra 2017 sa žiaci 6. A a 8. A zapojili do súťaže on-line celoslovenského kola Geografickej olympiády GQIQ, ktorá sa konala v našej učebni informatiky. Súťaže sa zúčastnili jedenásti žiaci.

Fotoalbum