Správy ZŠ

Dopravná výchova v 8. ročníku

      Kriminalita, šikanovanie, krádež, alkohol, ubližovanie, dôležité telefónne čísla… o tom všetkom žiakom 8. ročníka porozprával vo štvrtok 30.11.2017  pán Slavomír Pavelka z Mestskej polície v Prešove. Tváre žiakov vzhliadali k policajtovi s obdivom i s rešpektom. Kládli mu zvedavé otázky, ktorých bolo neúrekom a tak sa rozhovor predĺžil na 2 hodiny, čo však vôbec nikomu neprekážalo. Prisľúbili svoj návrat aj na budúci školský rok, keď budú deviataci a samozrejme nezabudol popriať pekné Vianoce.

Fotoalbum