Správy ZŠ

Recitačná súťaž „... a Slovo bolo u Boha“.


Dňa 27. 11. 2017 sa v CZŠ s MŠ bl. P. P. Gojdiča V Prešove konala recitačná súťaž v prednese náboženskej literatúry „... a Slovo bolo u Boha“.

Fotoalbum

Do súťaže sa zapojili žiaci 1. stupňa, ktorí sa umiestnili na nasledovných miestach:


 

Poézia  

1. miesto: A.Cocuľová                                                

2. miesto: A. Feková                                               

3. miesto: Ľ. Š. Urda, L. Vozňáková         

   Próza

1. miesto: J. Maretta

2. miesto: J. Fudaly

3. miesto: N. Vinjarová

4. miesto: D. Bartoš