Správy ZŠ

Súťaž Náboj Junior

Štvorčlenný tím v zložení Štefan Malik 8.A, Eliáš Fudaly 7.A, Patrik Barnišin 6.A a Michal Iľkovič 6.A obsadil v 6. ročníku medzinárodnej matematicko - fyzikálnej súťaže Náboj Junior pre žiakov základných škôl a osemročných gymnázií zo sedemnástich družstiev Prešovského kraja 3. miesto. Súťaž sa konala 24. novembra v priestoroch GJAR v Prešove.