Správy ZŠ

Geografická olympiáda

Dňa 4. februára 2016 sa žiaci 5. ročníka Jakub Bialko, Eliáš Fudaly a Alexander Pancurák zúčastnili  44. ročníka Geografickej olympiády v okresnom kole. Úspešným riešiteľom sa stal Jakub Bialko, ktorý sa spomedzi 51 súťažiacich umiestnil na 16. mieste.