Správy ZŠ

Imatrikulácia

Dňa 7. 11. 2017 bol pre prváčikov našej školy výnimočný.  Na slávnostnej imatrikulácii sa svojim sľubom zaradili do prváckeho cechu a tým aj medzi ostatných žiakov našej školy. Láskavým slovom ich povzbudila pani riaditeľka a žiakom odovzdala pamätné listy i malý darček. Na záver všetci poprosili bl. P. P. Gojdiča, patróna školy,  o príhovor a slávnosť zakončili pesničkou.

Fotoalbum