Správy ZŠ

Sviatok všetkých svätých

Dňa  2.11. 2017 sa uskutočnil na našej škole Deň svätých v anglickom jazyku. Žiaci mali možnosť predstaviť sa ako svätec, ktorý ich oslovil a zároveň medzi sebou súťažili v skupinkách, ich úlohou bolo hľadať indície a uhádnuť meno daného svätca. Víťazným tímom z každej triedy gratulujeme. 

Fotoalbum