Správy ZŠ

Milión detí sa modlí ruženec

Deti na celom svete sa dňa 18. októbra o 9. 00 hod. spojili v modlitbe posvätného ruženca, kedy sa modlili za mier a pokoj vo svete. Aj naša škola sa zapojila do tejto iniciatívy a v spomínanom čase sa žiaci všetkých ročníkov stretli v pripravenom priestore školy a pridali sa k modlitbovému  zápasu za pokoj vo svete. Žiaci vybraných ročníkov sa striedali pri modlitbe jednotlivých desiatkov, jeden desiatok spestrili spevom s gitarovým doprovodom. Celý ruženec bol umocnený videozábermi , ktoré napomáhali duchovnému prežívaniu tejto modlitby. V závere sa všetci  pomodlili modlitbu zasvätenia sa detí Panne Márii.