Správy ZŠ

Európsky deň jazykov

26. september 2017 sa na CZŠ s MŠ bl. P. P Gojdiča v Prešove niesol v znamení Európskeho dňa jazykov. Žiaci druhého stupňa si pripravili zaujímavosti o jazyku, histórii či kultúre  z jednotlivých krajín.
Piataci mali za úlohu prezentovať slovenský jazyk, kultúru, tradície, zvyky... Práce sa zhostili veľmi poctivo a družne. Pripravili si šesť sekcií, v rámci ktorých prichádzajúcim žiakom rozprávali, učili ich, súťažili s nimi, čítali, ponúkali a vzájomne degustovali...


Fotoalbum

V sekcii Nové a staré knihy o Slovensku sa zoznámili s rôznym slovesným umením od skorších dôb až po súčasné, moderne spracované knihy. Niektorí žiaci ukázali majstrovstvo našich prastarých a starých rodičov, ktorí z dreva a handier vyrábali svojim ratolestiam rôzne hračky. Kto bol hladný, mohol sa vizuálne, ale aj za pomoci chuťových pohárikov nasýtiť rôznych kysnutých koláčikov.  Na stole nechýbal ani tradičný vidiecky predkrm -  chlieb s domácou masťou, soľou a cibuľkou. Čo by to bola za prezentácia o Slovensku, keby sa na nej nepredviedli dievčence a mládenci v krojoch? Predviedli a navyše aj poučili o tom, ako sa jednotlivé časti odevu nazývajú. Kvíz, ktorý si pripravili ďalší žiaci, pozostával zo známych aj menej známych nárečových slov. Tí najšikovnejší si odniesli aj vecné ceny.  Naši hudobníci – Judit Saraková (husle), Fabiola Kováčová (flauta) nám zahrali a zaspievali slovenskú hymnu a porozprávali zaujímavé poznatky  o vývine jazyka, o našich pánoch prezidentoch a o štátnych symboloch. 

Šiestaci nemčinári, hoci mali len doposiaľ len pár hodín nemčiny, pripravili pre ostatných spolužiakov rôzne aktivity: stolovú hru Monopoly s nemeckými i rakúskymi pamiatkami, kvíz nemeckých značiek áut, priraďovanie kartičiek s predmetmi k nemeckým slovám, ktoré sú podobné slovenským. Najväčší úspech malo však karaoke s nemeckými pesničkami a kvíz Milionár.  Žiaci si aj tu mohli zamaškrtiť na jablkovej štrúdli, ktorá je v Nemecku veľmi obľúbená.

Šiestaci španielčinári nás uviedli do španielskej kultúry a predstavili nám španielsky temperament. Spoločne sme si aj zaspievali modernú pieseň Sofia pod vedením dvoch gitaristov Rastislava Baku a Michala Iľkoviča. Olé.

Siedmaci mali za úlohu predstaviť USA. Už vstup do triedy naznačoval, že sa ocitáme v Bielom dome, v ktorom nás očakával samotný prezident Donald Trump. Vstupujúcich skontrolovala prezidentova ochranka. V Bielom dome sa práve odohrával koncert, žiak Eliáš Fudaly mal práve saxofónový recitál.  O americkej histórii nám porozprávala indiánka. Nechýbali Santa Claus, Elfka, Disneyho postavičky ako aj prezentácia slávneho Dňa vďakyvzdania. Chutné muffiny, cookiesky, popcorn či hamburgery mali veľký a hlevne rýchly odbyt.

Pod kontrolou mala všetko socha slobody, no nie tá tradičná, ale moderná.

Žiaci ôsmeho ročníka si pripravili svoju triedu v štýle Kanady. Predstavili nám divadielko, v ktorom vykreslili kráľovnú Alžbetu s guvernérom Johnom. Každý sa mohol ponúknuť lievancami s javorovým sirupom. Celá trieda bola zdobená javorovými listami, keďže Kanada má vo svojej vlajke javorový list. Na záver bolo predstavené krátke video o hokeji.

Všetci žiaci pracovali počas celého Európskeho dňa jazykov veľmi usilovne, všetkým pripravili pekný deň,  za čo si zaslúžili od vyučujúcich veľkú pochvalu.