Správy ZŠ

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE ŠK. R. 2017/2018


4. septembra sa tak ako aj na všetkých školách na Slovensku otvorila brána aj v našej CZŠ s MŠ bl. P. P. Gojdiča v Prešove. Školský rok sme zahájili sv. liturgiou v Chráme Povýšenia sv. Kríža. Hlavným slúžiteľom a kazateľom bol o. Peter Lach, kancelár ABÚ v Prešove, ktorý nám v homílii pripomínal, aký máme veľký dar, že môžeme navštevovať práve cirkevnú školu. Po skončení sv. liturgie riaditeľka Mgr. Júlia Šarišská slávnostne prívítala prvákov v našej školskej rodine.

Fotoalbum