Správy ZŠ

Biblická olympiáda

Dňa 10. marca 2016 sa žiačky 5. ročníka Anastásia Pasok, Monika Kordiaková a Veronika Pejková zúčastnili protopresbyterského kola Biblickej olympiády. V súťažiacej kategórii: 5. – 9. roč. sa spomedzi 11 súťažiacich družstiev umiestnili na 5. mieste.