Správy MŠ

Oznam jedáleň

V piatok po 14:00 bude prihlasovací systém stravnici.sk nedostupný z dôvodu údržby software a webu, predpokladané opätovné spustenie je plánované v pondelok najneskôr v utorok. V prípade že systém v pondelok ešte nebude fungovať tak prosím aby sa stravníci prihlasovali alebo odhlasovali sms správou na čísle 0911 416 899.

deti materskej školy sú automaticky prihlásení.

1. stupeň je celý automatický prihlásení.

2. stupeň si rodičia prihlasujú sami.

Menilo sa číslo účtu aj jedáleň. Platby za obedy posielajte na číslo účtu:

SK13 7500 0000 0040 2891 7898.

Prihlasovacie údaje zostali nezmenené.