ŠKD

 

Školský klub detí pri Cirkevnej základnej škole bl. P. P. Gojdiča má 2 oddiely:

I. oddiel  - navštevujú ho žiaci  1., 3. a 4. ročníka ZŠ

               - vychovávateľka:     Mgr. Martina Vinjarová

                                            

II. oddiel - navštevujú ho žiaci 2. a 4. ročníka ZŠ

               - vychovávateľka:    Mgr. Bc. Ivana Juročková

 

ŠKD  - od pondelka do piatku v čase od 11:35 hod. do 17:00 hod.

 

Ranné schádzanie - od pondelka do piatku v čase od 6:30 do 7:30 v ŠKD1

 

Poplatok za ŠKD

je 8 mesačne, ak sú v ŠKD súrodenci, druhý platí 4 mesačne

IBAN:   SK87 0900 0000 0050 4784 9434

V.S.:   mesiac, za ktorý sa platí – napr. /10/

POZNÁMKA: meno a priezvisko žiaka + ŠKD 1 alebo  ŠKD 2

Poplatok je potrebné uhradiť do 15. v mesiaci cez internet banking alebo poštovou poukážkou.

 

Žiadosť o prijatie dieťaťa do ŠKD

Odhlásenie z ŠKD

Školský poriadok ŠKD 2016-17

Výchovný program ŠKD