Rada rodičov

                    

                          2016

                    Zástupcovia tried

Zápisnica zo stretnutia spoločenstva rodičov

                     Občianske združenie korienok

Občianske združenie KORIENOK pri ZŠ s MŠ bl. P.P. Gojdiča je dobrovoľným združením rodičov a priateľov základnej a materskej školy, záujemcov o fyzický a duševný rozvoj detí, o rozvoj výchovného a vzdelávacieho procesu v materskej škole.                 

  Stanovy

IČO: 42343551

Bernolákova 21

080 01 Prešov, sídlisko Sekčov

Číslo účtu: 4019396170/7500