Organizácia školského roka

 

Časový harmonogram hodín CZŠ

 

Čas Činnosť
8:00 - 8:45 1. hodina
8:55 - 9:40 2. hodina
9:55 - 10:40 3. hodina
10:50 - 11:35 4. hodina
11:40 - 12:25 5. hodina
12:35 - 13:20 6. hodina
13:30 - 14:15 7. hodina

 

Termíny školských prázdnin

 

Prázdniny Termín prázdnin
Jesenné 30. 10. 2017 - 31. 10. 2017
Vianočné 23. 12. 2017 - 05. 01. 2018
Polročné 02. 02. 2018
Jarné 26. 02. 2018 - 02. 03. 2018
Veľkonočné 29. 03. 2018 - 03. 04. 2018
Letné 02. 07. 2018 - 31. 08. 2018