Duchovné aktivity

 

Liturgie a sviatosť zmierenia v 1. polroku šk. roku 2017/2018

 

September:

Liturgia: 4. 9. 2017 o 9:00 hod. v chráme Povýšenia sv. Kríža z príležitosti otvorenia šk. roku 2017/2018 (pondelok)

Liturgia: 8. 9. 2017 o 9:50 hod. - Narodenie našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny (piatok)

Liturgia : 14. 9. 2017 o 10:15 hod. v chráme Povýšenia sv. Kríža – Povýšenie úctyhodného a životodárneho Kríža nad celým svetom (štvrtok)

 

Október:

Liturgia: 12. 10. 2017 o 8:15 hod. (štvrtok)

Milión detí sa modlí ruženec: 18.10. 2017 o 9:00 hod. (streda)

 

November:

Liturgia: 6. 11. 2017 o 10:00 hod. v chráme Povýšenia sv. Kríža – sviatok školy (pondelok)

Liturgia: 21. 11. 2017 o 9:50  hod. – Vstup našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny, do chrámu (utorok)

 

December:

Liturgia: 8. 12. 2017 o 10:00 hod.- Počatie presvätej Bohorodičky svätou Annou (piatok)

 

Január:

Liturgia: 30. 1. 2018 o 10:00 hod. Traja svätí svätitelia, veľkí veľkňazi Bazil veľký, Gregor Teológ a Ján Zlatoústy (utorok)

 

Sviatosť zmierenia: každú stredu od 13:00 – 14:30 v kaplnke školy

Plán vysluhovania liturgií a sviatostí zmierenia sa počas roka môže zmeniť.

 

2. polrok

Február:

Liturgia: 12. 2. 2018 o 8:00 hod.  Začiatok Štyridsiatnice (pondelok) - služba 3.A

                                   9:00 – 13:30 hod. Eucharistická poklona v kaplnke školy     

Marec:

Liturgia: 14. 3. 2018 o 8:00 hod. (streda) – služba 8.A

21. 3. 2018 o 16:00 hod. (streda) – v chráme Povýšenia sv. Kríža  - 3. A

Apríl:

Liturgia: 25. 4. 2018 o 9:50 hod.  (streda) – Svätý a slávny veľkomučeník, triumfátor a divotvorca Juraj - služba 7.A

Máj:

Liturgia: 10.5.2018  o 10:00 hod.- Nanebovstúpenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa a Ježiša Krista(štvrtok) – služba 6.A

Liturgia: 31.5.2018  o 10:00 hod. – Slávnostná poklona prečistým tajomstvám tela a krvi nášho Pána Ježiša Krista (štvrtok) - služba 5.A

Jún:

Liturgia: 8. 6. 2018 o 10:00 hod. – Sviatok nášho najsladšieho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista, milujúceho ľudí (piatok) – služba 4.A

Liturgia: 29. 6. 2018 o 8:30 hod. – Svätí, slávni a všechválni najvyšší  apoštoli Peter a Pavol; ukončenie školského roku -– služba 3. A

 

Sviatosť zmierenia : každú stredu v kaplnke školy od 13:00 hod. do 14:30 hod.

 

Duchovná obnova pre žiakov 5. - 8. roč. :

23.5. – 24. 5.2016 v dopoludňajších hodinách

 

Duchovná obnova pre manželov : 17. 5. 2018 o 16:00 hod. v kaplnke školy