Duchovné aktivity

 

Liturgie a sviatosť zmierenia v 1. polroku šk. roku 2017/2018

 

September:

Liturgia: 4. 9. 2017 o 9:00 hod. v chráme Povýšenia sv. Kríža z príležitosti otvorenia šk. roku 2017/2018 (pondelok)

Liturgia: 8. 9. 2017 o 9:50 hod. - Narodenie našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny (piatok)

Liturgia : 14. 9. 2017 o 10:15 hod. v chráme Povýšenia sv. Kríža – Povýšenie úctyhodného a životodárneho Kríža nad celým svetom (štvrtok)

 

Október:

Liturgia: 12. 10. 2017 o 8:15 hod. (štvrtok)

Milión detí sa modlí ruženec: 18.10. 2017 o 9:00 hod. (streda)

 

November:

Liturgia: 6. 11. 2017 o 10:00 hod. v chráme Povýšenia sv. Kríža – sviatok školy (pondelok)

Liturgia: 21. 11. 2017 o 9:50  hod. – Vstup našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny, do chrámu (utorok)

 

December:

Liturgia: 8. 12. 2017 o 10:00 hod.- Počatie presvätej Bohorodičky svätou Annou (piatok)

 

Január:

Liturgia: 30. 1. 2018 o 10:00 hod. Traja svätí svätitelia, veľkí veľkňazi Bazil veľký, Gregor Teológ a Ján Zlatoústy (utorok)

 

Sviatosť zmierenia: každú stredu od 13:00 – 14:30 v kaplnke školy

Plán vysluhovania liturgií a sviatostí zmierenia sa počas roka môže zmeniť.