Záujmová činnosť

 

Názov záujmového útvaru Meno vedúceho Čas záujmovej činnosti
Kreatívny krúžok Mgr. Zimovčáková Mária Pondelok 13:30 - 15:30
Športový krúžok Mgr. Mačička Tomáš

Pondelok 14:30 - 15:30

Štvrtok 13:30 - 14:30

Astronomický krúžok Mgr. Olejár Peter

Pondelok 13:30 - 14:30

Piatok 13:30 - 14:30

Hudobno - dramatický krúžok PhDr. Tirpáková Jana, DiS. art., PhD. Utorok 13:30 - 15:30
Angličtina pre všetkých Mgr. Tomečková Jana

Streda 14:30 - 15:30

Štvrtok 13:30 - 14:30

Matematické súťaže Mgr. Iľkovičová Marianna Štvrtok 13:30 - 15:30
Plávanie Mgr. Mačička Tomáš

Štvrok 15:00 - 16:00

bazén ZŠ Májové námestie