• Krížová cesta

  Milí rodičia a žiaci,

  pozývame Vás na pobožnosť Krížovej cesty, ktorá bude 21.03.2018  o 16:00 hod.  v chráme Povýšenia sv. Kríža (Prešov - Sekčov).  Predmodlievať sa budú žiaci 3.A triedy spolu s rodičmi, ktorí nám svojimi úvahami a myšlienkami priblížia utrpenie Ježiša Krista.

 • Deň s Bibliou

  V rámci mesiaca marca – MESIACA KNIHY sa žiaci na našej škole začítajú do „Knihy kníh“ - Biblie.

  Dňa 27.3. si budú čítať žiaci 1.stupňa28.3 žiaci 2.stupňa.

 • Zápis do MŠ

  Riaditeľka CZŠ s MŠ bl. P.P.Gojdiča, Bernolákova 21, Prešov, oznamuje rodičom, že podávanie žiadostí do materskej školy na školský rok 2018 - 2019 bude prebiehať od 15.marca do 30.apríla 2018.

  Žiadosť do MŠ je dostupná na webovej stránke školy (pdf) alebo si ju môžete vyzdvihnúť priamo v budove MŠ. Bližšie informácie na tel. čísle 0903 982 212 alebo 0903 982 199.

 • Zápis do 1.ročníka

  Slávnostný zápis do 1.ročníka bude 5.apríla 2018 o 16:00 hod. Zápis bude pokračovať do konca apríla 2018 v čase od 11:00 do 16:00 hod. Bližšie informácie na tel. čísle 0903 982 212.

  Zápisný list do 1.ročníka je dostupný na webovej stránke školy (pdf).

  Na zápis je potrebné prísť s dieťaťom, doniesť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu dieťaťa. V prípade, že rodič disponuje odporúčaním psychológa o odklade povinnej školskej dochádzky, je potrebné priniesť ho na zápis.

 • MŠ - recitačná súťaž

  Drahí rodičia! V dňoch od 6. 3. 2018 do 7. 3. 2018 bude v našej škôlke prebiehať triedne kolo recitačnej súťaže MÁM BÁSNIČKU NA JAZÝČKU. Školské kolo sa uskutoční 8. 3. 2018 v triede Včielok. Preto Vás, drahí rodičia prosíme, aby ste svoje deti naučili báseň, ktorú by mohli predniesť svojim kamarátom. ĎAKUJEME!  Plagát

 • DFS Rozmarija - oznam!

  Vedenie DFS Rozmarija oznamuje, že v mesiaci február sa tréningy na našej škole z organizačných dôvodov rušia. Žiaci, ktorí si chcú hodiny nahradiť, sa  môžu tréningu zúčastniť v Centre voľného času Jána Pavla II. na sídlisku Sekčov (utorky, 15.00 – 17.00 hod.). Na našej škole sa  začne trénovať v marci – 6.3.2018. Za pochopenie ďakujeme!

 • Oznam

  Vedenie Detského súboru Rozmarija oznamuje, že tréning na CZŠ s MŠ bl. P.P.Gojdiča bude v šk.roku 2017/2018 každý utorok od 14:30 do 16:30 hod. v malej telocvični.

 • Oznam MTM

  Vedenie jazykovej školy MTM oznamuje, že jazykové kurzy budú na CZŠ s MŠ bl. P. P Gojdiča v šk. roku 2017/2018 prebiehať v pondelky a stredy od 15.00 – 15.45 v miestnosti č.207 na 1. poschodí.

 • Zapojenie našej školy do projektu „Triedim, triediš, triedime“

  Naša škola je zapojená do Pilotného projektu „Triedim, triediš, triedime“, ktorý odštartovalo Ministerstvo ŽP v spolupráci s Technickými službami mesta Prešov. Všetky triedy prvého stupňa dostali set s tromi farebnými taškami (zelená - sklo, žltá - plasty, modrá - papier) a informačnou tabuľou zameranou na to, ako triediť odpad. Fotoalbum

 • Zoznam pomôcok pre 1. - 8. ročník

  Vážení rodičia, prosíme Vás, aby ste pripravili pre svoje dieťa školské pomôcky podľa zoznamu a snažili sa celý školský rok o to, aby Vaše dieťa malo každý deň v poriadku pripravené všetko, čo do školy potrebuje a v takom stave, aby mohlo nerušene a bez stresu pracovať. Školskú tašku, zošity, peračník a zrkadielko si otvorte a skontrolujte každý deň. Tešíme sa na spoluprácu.

   

  1.roč.     2.roč.     3.roč.       4.roč.     5., 6., 7. a 8. roč.