Správy ZŠ

Projekt - 4.A

Svoj pozitívny vzťah a lásku k ľudovým tradíciám ukázali  žiaci 4.A triedy – V. Vavreková, V. Šibová, J. Saraková a M. Harvilko tak, že sa zapojili do projektu o zvykoch a tradíciách regiónov východného Slovenska. Preukázali svoje vedomosti, šikovnosť, tvorivosť a aj takýmto spôsobom obohatili svojich učiteľov a spolužiakov o nové poznatky a prispeli k šíreniu kultúry našej krajiny.

Fotoalbum
Prezentácia