Správy ZŠ

Recyklovali sme a vyhrali sme...

Milí rodičia, naša CZŠ s MŠ sa v aj tomto školskom roku 2016/2017 zapojila do 14. ročníka súťaže „Recykluj a vyhraj“ s firmou Milk-agro, spol. s r. o. Boli sme úspešní a ohodnotení vo viacerých  kategóriách, v ktorých sme získali finančné odmeny. V zbere hliníkových viečok z výrobkov Sabi sme sa umiestnili na 2. mieste a v zbere tetrapaku z čerstvého mlieka Sabi na 8. mieste. Sabi kráľovná v kategórii Sabi výrobok získala 2. miesto.

Všetkým zberačom úprimne ĎAKUJEME a veríme, že s Vašou pomocou budeme úspešní aj v ďalších ročníkoch obľubenej súťaže.

 

Najlepší zberači:

1.A   - viečka: Teodor Lach: 600ks

         - tetrapaky: Janka Šarišská: 201 ks

 

1.B   - viečka: Dávid Bodnár: 320ks

         - tetrapaky: Nela Barníková: 50ks

 

2.A   - viečka: Damian Dzurovčin: 243ks

         - tetrapaky: Marek Grohola: 550ks

 

3.A   - viečka: Marko Huňady: 424ks

         - tetrapaky: Marko Huňady: 114ks

 

4.A   - viečka: Anežka Petríková: 3220ks

         - tetrapaky: Anežka Petríková: 120ks

 

5.A   - viečka: Veronika Gromošová: 2950ks

                         Patrik Barnišin: 2764ks

         - tetrapaky:  Veronika Gromošová:240ks

 

6.A   - viečka: Sopálová: 1295ks

         - tetrapaky: x

 

7.A   - viečka: Vladimír Gromoš: 396ks

         - tetrapaky: Kamila Groholová: 61ks