Správy ZŠ

Zber papiera


V čase od 12.12. do 16.12.2016 prebiehal na našej škole zber papiera. Na 1.stupni sa vyzbieralo spolu 325,1 kg papiera. Zber papiera bude pokračovať aj v druhom polroku v termíne, ktorý vám vopred oznámime. Na konci školského roka bude celkové vyhodnotenie.