Správy ZŠ

Vianočná besiedka

Dňa 13. 12. 2016 sa v našej škole uskutočnila vianočná besiedka. Pani učiteľky pripravili spolu so žiakmi bohatý kultúrny program. Vianočný program otvorila p. riaditeľka J. Šarišská príhovorom a duchovný otec R. Baka modlitbou. Besiedku moderovali naši žiaci - A. Jančuš a V. Gromošová.
Program sa začal našimi najmladšími žiakmi z materskej školy. Folklórny súbor Rozmarija vystúpil s pekným tančekom v krojoch. Školský zbor pod vedením p. učiteľky J. Tirpákovej a p. uč. D. Dzurovčinovej  nám zaspieval a zahral krásne vianočné piesne. P. učiteľka J. Ivanecká pripravila so svojimi žiakmi z Anglického jazyka peknú scénku s veselou pesničkou. Na záver sa účinkujúci rozlúčili spoločnou piesňou Mnohaja lita.
Fotoalbum