Správy ZŠ

Prezentácia skautingu

Vzťah k Bohu, zodpovednosť za seba a okolie, výchova k pevnej vôli, k dôveryhodnosti, k čestnosti, k tímovej práci, vodcovské zručnosti, pripravenosť, služba, pracovitosť, príroda, tábor, priateľstvo, tímová práca.

Tieto a mnoho ďalších iných slov sa skloňovalo na pôde CZŠ s MŠ bl. P. P. Gojdiča  v Prešove. 26. januára 2016  tu sedem vodkýň  Federácie skautov Európy (FSE) z družín Lastovička a Labuť Prešovského oddielu, ktorý patrí pod Zbor Košice, prezentovali skauting, konkrétne organizáciu FSE a jej život. Žiakom V. a VI. ročníka  hravou formou priblížili zákony skautov. Pútavými prezentáciami doplnenými o fotografie zo spoločných akcií (sľuby, víkendovky, výpravy, tábory...) ukázali, čo všetko zažili. Žiaci si sami vyskúšali prácu s krabičkou poslednej záchrany, s lekárničkou, učili sa viazať rôzne uzly a dozvedeli sa  aj o použiteľnosť týchto uzlov v praxi. Na záver si vodkyne so žiakmi zahrali bang – hry určené k táboráku.

Fotoalbum
 
Alžbeta Tirpáková