Správy ZŠ

Fyzika - projektová hodina

3.11.2016 mali šiestaci prvú projektovú hodinu fyziky. Žiaci si pripravili  a svojim spolužiakom predviedli pokusy, ktorými demonštrovali rôzne vlastnosti kvapalín a plynov. Z jednoduchých pomôcok vyrobili vlastný odmerný valec, vodováhu, spirometer, zrážkomer, model hydraulického zariadenia a model spojených nádob. Predviedli a vysvetlili, ako sa vo vode správa potápač a zaujímavý bol aj pokus, ktorým sme si ukázali, že aj plyny sa dajú prelievať. Už teraz sa všetci tešia na ďalšiu projektovú hodinu.
Fotoalbum