Správy ZŠ

Šarkaniáda

Ako každý rok na jeseň aj tento sa na našej škole konala súťaž vo výrobe šarkanov pod názvom Šarkaniáda. Do súťaže sa zapojilo 47 žiakov, ktorí svojimi pestrofarebnými šarkanmi rozžiarili celú školu. Vybrať len prvých päť najkrajších bolo skutočne veľmi ťažké, no po dôslednom uvážení sa komisia napokon rozhodla a vecnými darmi ocenila týchto žiakov:
1. miesto Ella Krenická (1. ročník)
2. miesto Maxim Krolak (1. ročník)
3. miesto Sofia Anna Lakatová (3. ročník)
4. miesto Stanislav Petra (1. ročník)
5. miesto Samuel Knut (4. ročník)
Fotoalbum
Sladkou odmenou a drobnou pozornosťou sme obdarovali aj ostatných súťažiacich. Všetkým blahoželáme a o rok sa tešíme zas.