Správy ZŠ

Deň jazykov na prvom stupni CZŠ s MŠ bl. Pavla Petra Gojdiča


Dňa 26.9.2019, kedy si celá Európa pripomína svoju mnohojazyčnosť sa na našej škole zúčastnili žiaci prvého stupňa aktivít spojených s hlbším spoznávaním európskych jazykov a nárečí. Pani učiteľky 1.A a 1.B sa so svojimi žiakmi vybrali na cestu spoznávania nášho regiónu. Pani učiteľka 2.A pripravila pre svojich žiakov deň ľudovej rozprávky, kde sa rozprávali o vzniku slovenčiny a Pavlovi Dobšinskom. Deň jazykov v 2.B triede sa niesol v šarištine, potom nasledovalo zdobenie tričiek s ľudovým motívom. Žiaci 3.A, 4.A a 4.B sa venovali anglickému jazyku. Učili sa aké zvuky vydávajú zvieratá v cudzích jazykoch, maľovali vlajky krajín, robili rôzne jazykolamy, či maľovali na tričká pozdravy v anglickom jazyku.
Fotoalbum