Správy ZŠ

Týždeň farieb

Od 18.4 do 22.4 prebiehalo na škole v rámci týždňa farieb projektové vyučovanie, počas ktorého si každá trieda pripravila rôzne témy k danej farbe.

Žiaci pracovali pod vedením tr. učiteľov, svoje práce si prezentovali sami. Vyvrcholením týždňa farieb bol Deň Zeme – 22.4.2016. Žiaci školy sa pridali ku všetkým žiakom na Slovensku a zapojili sa do zberu odpadkov.

Fotoalbum - Týždeň farieb
Fotoalbum - Deň Zeme