Správy ZŠ

Exkurzia v redakcii časopisu Slovo

Žiaci 8. a 9. ročníka Cirkevnej základnej školy s materskou školou bl. P. P. Gojdiča v Prešove sa 6. júna  zúčastnili exkurzie v redakcii oficiálneho gréckokatolíckeho časopisu Slovo. Privítal ich o. Juraj Gradoš, šéfredaktor, ktorý im stručne priblížil zaujímavosti vzniku časopisu  a predstavil im jeho tvorcov.  Žiaci  rozdelení do skupín počúvali zaujímavé výklady a pracovali pod vedením jednotlivých pracovníkov. Cieľom exkurzie bolo pútavou formou priblížiť celý proces tvorby časopisu  a poukázať na jedinečnosť tohto periodika v Katolíckej cirkvi na Slovensku. Fotoalbum