Správy ZŠ

Slávik Slovenska - školské kolo

Dňa 4.4.2019 sa na našej škole súťažilo v speve slovenskej ľudovej piesne.

Do súťaže sa zapojilo celkovo 20 žiakov, ktorí o umiestnenie bojovali v 3 kategóriách.

Výsledky:

I. kategória:

2. miesto: Sofia Lakatová, 2. roč.

3. miesto: Rút Zátopková, 3. roč.

Fotoalbum

II. kategória

1. miesto: Ester Fudalyová, 4. roč.

2. miesto: Anežka Petríková, 6. roč.

3. miesto: Timotej Vozňak, 5. roč.

III. kategória

1.miesto:  Veronika Pejková, 8. roč.

2. miesto: Rastislav Baka, 7. roč.

3. miesto: Monika Kordiaková, 8. roč.

 

Víťazi budú našu školu reprezentovať na okresnom kole. Držíme prsty!