Správy ZŠ

Krížová cesta


Dňa 28.3.2019 sa v Chráme Povýšenia sv. Kríža uskutočnila KRÍŽOVÁ CESTA. Žiaci 3. A a 3. B triedy nás svojimi zamysleniami sprevádzali celou pobožnosťou. Spolu so svojimi rodičmi symbolicky niesli kríž k jednotlivým zastaveniam. Celá pobožnosť bola oživená pôstnymi piesňami našich žiakov z hudobno-dramatického krúžku.

Fotoalbum