Správy ZŠ

Imatrikulácia

V tomto školskom roku naša škola slávnostnou imatrikuláciou privítala 30 prváčikov. Táto slávnosť sa konala 15. novembra 2018 v priestoroch telocvične našej školy.

Na úvod imatrikulácie sa prvákom prihovorila,  žiačka štvrtého ročníka básňou Škola od Milana Rúfusa. Po básni nasledovala súťaž oboch prváckych tried v navliekaní vrchnáčikov na špagát. V tejto súťaži boli šikovnejšie ručičky žiakov 1. A triedy. Prváčikovia prebrali školské žezlo od štvrtákov, a to ich pasovaním. Po pasovaní prváci zložili prvácky sľub, ktorý potvrdili svojim odtlačkom. To, že život školáka nie je vždy jednoduchý a sladký, sa presvedčili žiaci ochutnávkou cukru s citrónom. Bodkou za celou touto slávnosťou bol spoločný spev školskej hymny.