Správy ZŠ

Každý z nás má byť misionárom

Dňa 22. októbra 2018 sa žiaci Cirkevnej základnej školy bl. P. P. Gojdiča v Prešove zúčastnili prezentácie,  ktorá bola  spojená s besedou o misijnom pôsobení sestier baziliánok na Ukrajine. Hlavnou aktérkou bola sestra Štefánia Blichová OSBM, ktorá sa podelila s vlastnou skúsenosťou z misie v tejto ťažko skúšanej krajine.  Žiaci sa dozvedeli  o kultúrnej a spoločensko-politickej situácii. Prostredníctvom slova a obrazu im priblížila, v akých často biednych podmienkach žijú a učia sa tisícky detí. Žiaci aj učitelia odchádzali zo stretnutia s myšlienkou, ktorú im zanechala ako odkaz: „Každý z nás má byť misionárom vo svojom prostredí!"  Žiaci si na burze mohli zakúpiť rôzne náboženské predmety. Výťažok z predaja odovzdali sestrám baziliánkam, ktoré ich použijú pre túto misijnú činnosť.  Ďalším konkrétnym prejavom podpory zo strany žiakov môže byť príprava mikulášských balíčkov, ktoré môžu priniesť do školy do 25. novembra 2018 a sestry baziliánky ich následne  odovzdajú deťom na Ukrajine.

Fotoalbum